Projekter - video og fotos

Dueholm Grøft genslynget i oktober 2022.
Entreprenør Markussen.
Projektleder: Jakob Larsen.

Hellegård Å genslynget udenom møllesø ved Ryde Mølle. 2020-2021.
Drone og entreprenør Ivan Bastrup Jakobsen.
Projektleder: Jakob Larsen.

Stokvad Bæk lagt i oprindelige slyngninger på 340 m.
Holstebro Kommune 2017. se projektfotos i kort video.
Projektledelse: Jakob Larsen

Genslyngning af Idom Å ved Idom Dambrugs nedlæggelse er i maj 2017 gennemført (vandplansprojekt)
Projektledelse: Jakob Larsen

Kærgård Bæk og Gryde Å ved Nr. Felding genslynget 2016 af Holstebro Kommune.
Projektledelse: Jakob Larsen

Holstebro Kommune og SVS har 13. april 2016 etableret gydestryg for storålaksen - Finderupstryget ved Burgård
Projektledelse Jakob Larsen - samarbejde John Balleby

Laks gyder på etablerede stryg i Råsted Lilleå 14. december 2013.

Gydestryg i Storå ved Østerlundvej (Holstebro Kommune oktober 2013)
Projektledelse Jakob Larsen

Etablering af stort gydeområde i Storå ved Holstebro (forår 2013).
Betalt af Holstebro Kommune med tilskud fra sportsfiskerne.
Projektledelse Jakob Larsen

Holstebro Kommune har i 2012 etableret gydestryg i Storå ved Bur Bro.
Samarbejde med SVS.
Projektledelse Jakob Larsen

Holstebro Kommune (2008) Genslyngning af Råsted Lilleå ved Råsted Gl. Mølle Dambrugs nedlæggelse. Tilskud NST og Ringkjøbing Amt. Projektledelse Jakob Larsen

Holstebro Kommune har 2008-2009 genslynget Råsted Lilleå ved Nymølle Dambrug. Tilskud Naturstyrelsen og Ringkjøbing Amt.
Projektledelse Jakob Larsen

Genslyngning af Gryde Å ved Grydeå Dambrugs nedlæggelse 2010
Tilskud NaturErhverv.
Projekt Holstebro Kommune.
Projektledelse Jakob Larsen

Holstebro Kommune har i 2011 genslynget Gryde Å ved Mølbak Dambrug. Tilskud NaturErhverv.
Projektledelse Jakob Larsen

I 2007 udlægger Holstebro Kommune kampesten i Storå fra Østerbrogade og ned til Nørrebrogade.
Projektledelse Jakob Larsen

I juni 2015 har Holstebro Kommune genslynget ca. 750 m af Gryde Å opstrøms Skjernvej. Vandløb i terræn rensning af vand i 4 dræn.
Projektledelse: Jakob Larsen

Samarbejdsprojekt mellem Holstebro Kommune og sportsfiskerne november 2014-2015.
Projektledelse Jakob Larsen i samarbejde med John Balleby.

Holstebro Kommune har i 2010-2011 lagt Fleng Bæk tilbage i oprindeligt forløb udenom Borbjerg Møllesø.
Projektledelse Jakob Larsen

Åbning og genslyngning af Nåe Bæk 2011. 3 nye rør etableret under Borbjerg Byvej. Før faunaspærringer. Udført af Holstebro Kommune.
Projektledelse Jakob Larsen

Holstebro Kommune har i september 2014 genslynget Gryde Å ved Ølgryde nedstrøms Skjernvej.
Projektledelse Jakob Larsen

Del siden