Kort - Restaurering Storåsystemet - og Hellegård Å

Nedlæggelse af Grydeå Dambrug - genslyngning ved Mølbak Dambrug - genslyngning 3 projekter i øvre Gryde Å og Kærgård Bæk samt restaurering af Pilkmose Bæk.

Genslyngning Vester Hvoldal Dambrug - nedlæggelse Råsted gl. mølle Dambrug - genslyngning Christiansminde Dambrug - genslyngning Nymølle Dambrug - Diverse gydestryg

Gydestryg Ringvejen - Gydestryg opstrøms Munkbro - Genslyngning Felding Bæk 2014-2020 - vandplan- genslyngning Stokvad Bæk - gydestryg Kvickly - genslyng Lægård Bæk

Genslyngning ved nedlæggelse af Idom Dambrug 2016-2017

Gydestryg Bur Bro - Burgård - Golfbanen - Nibsbjerg - Strovstrup

Frilægning Storgaard Bæk - åbning Kojborg Bæk og Nåe Bæk - spærringer Nåe Bæk - Genslyngning Fleng Bæk og Hvolbæk - omløb Holmgård Sø - omløb St. Ryde Mølle

Del siden