Storå-systemet

Holstebro kommune har i 2021 undersøgt bæverdæmningers spærrende effekt for bl.a. laks. Bæverdæmninger resulterede i 0 lakseyngel opstrøms i Gryde Å og Idom Å.

I 2021 har Herning og Holstebro kommuner haft DCV til at undersøge bestanden af stalling i Råsted Lilleå. Kun 7 stalling blev fanget på hele strækningen. Skarveffekt

Holstebro kommune har 2020 undersøgt stationer i Råsted Lilleå, Gryde Å, Savstrup Å, Stolvad Bæk, Hulbæk, Frøjk Bæk og Pilkmose Bæk samarbejde med SVS

I Storå er der i 2018 udført smoltforsøg, der viste at 78 % af de vilde smolt fra Vegen Å klarede turen til Vesterhavet. Undersøgelsen inkluderede 50 mærkede smolt

I 2018 markant flere vildlaks i Idom Å end ved sidste undersøgelse i 2014 hvor der stadig var en spærring ved Idom Dambrug. Spærringen blev fjernet i 2016.

DTU Aqua har i 2015 undersøgt bestanden af lakseyngel i Storå. Ca. 300.000 laks kom man frem til var tilstede i Storå og langt flest nedstrøms vandkraftsøen.

I 2018 lakseyngel på dele af 3,1 km genslyngede stræk af øvre Gryde Å, der er etableret 2014-2016. Det virker at fjerne bæverdæmning i laksefiskenes vandringsperiode

Få laksefisk i Savstrup Å. Holstebro Kommune har i 2016 udført fiskeundersøgelse i Savstrup Å Systemet

DTU Aqua nyhed 9. juni 2015. DTU elfisker 12. maj 2015 bistået af folk fra Sammenslutningen ved Storå og Holstebro Kommune på gydestryg i Storå ved Nibsbjerg og Bur.

Power Point - Fiskeundersøgelser i Råsted Lilleå, Gryde Å og Vegen Å. Koordinationsgruppe for lakseudsætninger 2014.
Download www.fiskepleje.dk

Få laks stammede fra udsætninger. Vandløbsrestaureringer virker. Undersøgelsen medførte at lakseudsætningen blev stoppet. Udført af Holstebro og Herning kommuner.

Fiskeundersøgelse Holstebro Kommune (2014) før Idom Dambrug nedlægges i 2016

Få laks stammede fra udsætninger. Vandløbsrestaureringer virker. Undersøgelsen medførte at lakseudsætningen blev meddelt stoppet. Udført af Holstebro Kommune

Få laks stammede fra udsætninger. Vandløbsrestaureringer virker. Undersøgelsen medførte at lakseudsætningen blev stoppet. Udført af Holstebro Kommune.

Del siden