30-09-2016

En stor laks pr. mand - og frit fiskeri efter de små

I 2016 er kvoten for Storå i alt 400 laks (190 store og 210 små) og max. 1 laks pr. mand.

Er det et godt system og den bedste lakseforvaltning?

Jeg synes der er grundlag for at revurdere systemet og gøre det mere simpelt.

Mit bud er 1 vestjysk laks pr. mand og frit fiskeri efter laks mindre end 70 cm.

Giver det ikke en alt for stor hjemtagelse af bestanden?

Hvis man studerer indberetningen på www.svstoraa.dk og sorterer fangsterne efter navn på fanger giver det et ret bemærkelsesværdigt resultat. Efter at have optalt 11 af 44 indberetningssider, kan jeg konkludere at 96 forskellige navne optræder. Lægger man det mønster til grund for resten af de 44 fangstsider betyder det at ca. 400 forskellige fiskere har fanget de ca. 1.200 laks, der indtil nu i år er fanget i Storå.

Var kvotesystemet 1 laks pr mand ville der dermed være hjemtaget ca. 400 laks.

Vildlaksbestanden i Storå må forventes at overstige 4.000 laks i 2016 og opgangen markant over 6.000 stk.

Vil det ud af 6.000+ være voldsomt at udtage 400 ?

Svaret er nej. Selv en langt større hjemtagelse ville være bæredygtig.

Det er derimod vigtigt, at det ikke kun er storlaks, der hjemtages, da det genetisk kan påvirke bestanden og på sigt give mindre gennemsnitsstørrelse på laksene. Denne udfordring kan løses ved at udtage flere af de mindste laks ved helt at fjerne kvotebegrænsningerne på dem. I år er hjemtaget 100 små indtil nu, hvilket kun er halv kvote. Det er ikke hensigtsmæssigt set ud fra et genetisk perspektiv.

En regulering som den foreslåede ville give et langt mindre hektisk forårsfiskeri med flere genudsætninger og i øvrigt sprede fangsterne bedre over sæsonen.

Jakob Larsen

Del siden