10-10-2016

Det giver resultat at etablere gydestryg i Storå

Laksebestanden i Storå er forøget dramatisk siden årtusindskiftet.

Mange faktorer spiller ind på denne udvikling, men væsentligt er det, at der er fri passage til gyde- og opvækstområder og at disse har en god kvalitet, både mht. substrat (sten og grus) og vandløbskvalitet, hvor rent vand er en parameter.

Resultatet i form af en større laksebestand kommer ikke samme år som gydegruset lægges ud, men effekterne ses først min. 4 år efter som opgang af voksne laks på gydevandring. Med andre ord er det kun mindst 4 år gamle gydestryg, der kan tilskrives en betydning for lakseopgangen på enkeltår.

Figuren viser opgangen i 2003, 2005, 2010 og 2015 sammenholdt med etableringen af nyere gydestryg i Holstebro Kommune. Endvidere er vist et bud på opgangen i 2016, der dog udelukkende baseres på en konservativ relation mellem lystfiskerfangst og bestand fra 2015 (ca. 800) til 2016 (ca.1.400). Der er taget højde for at fisketrykket sandsynligvis har været højere i 2016, da fangstkvoten for store laks ikke blev opfisket så hurtigt som i 2015.

Kommer der også flere laks næste år?

Opgangen af smålaks i 2016 har været stor, så umiddelbart vil der også blive en stor opgang af mellemlaks næste år og her kan tillægges effekten af gydestryg etableret i 2013 hvor i alt 5.300 m2 blev udlagt i lakseførende vandløb i Holstebro Kommune.

Jakob Larsen

Del siden