10-12-2016

Lakseturisterne kommer

Lakseturisterne kommer! Det danske laksefiskeri er nu attraktivt også for udenlandske laksefiskere...lakseguider og andre turismeaktører vejrer morgenluft..og vil gerne have deres del af kagen.

I dag er det heldigvis lystfiskeforeningerne, der administrerer lang hovedparten af fiskevandet, hvilket er en beskyttelseskrævende og unik situation, der med alle midler skal forsvares.

- Og hvorfor så det?

Et laksefiskeri på foreningshænder sikrer, at alle (turister og lokale) kan komme til at fiske laks til en overkommelig pris.

- Er det et rimeligt krav at stille?

Ja, det er det. Samfundet har betalt for at laksene kom tilbage i stort tal. I nedre del af Storåsystemet, er der eksempelvis etableret ca. 25.000 kvadratmeter gydeareal i laksevandløb siden kommunalreformen og minimum 80 % af disse er betalt af offenlige midler, mens resten er betalt af lokale sportsfiskere. Fjernelse af spærringer og nedlæggelse af utidssvarende dambrug er næsten 100 % offentligt finansieret.

I Gryde Å er der eksempelvis anvendt 2,7 mio offentlige kroner siden 2010 for at gøre vandløbet til et prima gydevandløb for laksefisk. Det betyder, at samfundet bredt kan forvente at høste gevinsterne af den ressource storålaksen udgør.

Vi skal undgå at kopiere den udvikling, der startede i Norge først i firserne, hvor professionelle aktører og guidefirmaer gik ind og overtog laksefiskeriet, til skade for den lokale lystfisker og den almindelige lakseturist, så det nu næsten er umuligt at købe et almindeligt dagkort ved de vigtigste lakseelve i Norge.

I modsætning til i Norge har skatteyderne i Danmark betalt massivt for laksens fremgang og kan med rette forvente fortsat at kunne høste frugterne.

Så hvad er "den danske vej"? 

Den danske vej er at lakseturisterne bydes velkommen helt på lige fod med de danske lystfiskere. Den særlige danske værdi er de kilometerlange fiskestrækninger, der kan besøges på dagkort og som giver stor variation i naturoplevelsen.

Laksefiskeriet skal markedsføres under ovennævnte forudsætning og lystfiskerguider og anden lakseturisme kan sagtens indpasses. 

Velkommen til den almindelige lakseturist, men "nej tak" til den laksefisker, der ønsker eksklusive rettigheder og fornærmes af mødet med en familie på hyggefisketur.

Hvad er lystfiskerforeningernes rolle?

Lystfiskerforeningerne skal forstå, at kun gennem et samarbejde, der også imødekommer omgivelsernes interesser (lodsejere, bed and breakfast, campingpladser, guider..) er det muligt at bevare laksefiskeriet, som det kendes i dag.

Del siden