28-03-2017

De sidste laks udsættes nu i Storå

Den 5. april 2017 udsættes de sidste 20.000 DCV-opdrættede 1-års laks i Storå.
Det er en mærkedag og en for laksebestanden i Storå gavnlig situation. Som det fremgår af den norske artikel "Kultivere eller ikke kultivere" af Anne Kristin Jøranlid (link) er det ikke risikofrit at udsætte laks, da få moderfisk er grundlaget for meget afkom. Det medfører, at risikoen for at få en bestand med lille genetisk variation øges over tid.
Udsætning af store mængder smolt karakteriseres som ekstra risikabelt, da faren for at disse fejlvandrer er stor, da de ingen særlig prægning har til udsætningsvandløbet. Den seneste smoltundersøgelse i Skjern Å viste, at de udsatte smolt ikke var i stand til at finde ud af Ringkøbing Fjord. Omfanget af fejlvandring af Skjern Å-laks til Storå er ikke noget der er beskrevet, men som for storålaksen ikke er ønskelig. Om få år vil man umiddelbart kunne konstatere omfanget, idet de fangede fedtfinneklippede udsatte laks så kun kan stamme fra lakseåerne mod syd (Skjern Å, Varde Å, Ribe Å).

Så tillykke til Storålaksen!

Jakob Larsen

Del siden