28-12-2017

De små vandløb vigtige - også for laksen

De øvre dele af vandløbene er også vigtige i arbejdet med at skabe stærke selvreproducerende laksevandløb.
Video viser laksegydning i øvre del af Gryde Å umiddelbart nedstrøms Skjernvej. Et genslyngningsprojekt her i 2014 viser nu sin værdi og vigtigheden af at arbejde for forbedring af de små regulerede vandløb og samtidig sørge for at der er passage til disse områder (ingen bæverdæmninger).
Ud over de filmede laks i størrelsen ca. 3 kg observerede jeg også laks på ca. 90 cm i de dybere partier i den ellers lave å. Senere har jeg optalt i alt 37 større og mindre gydegruber på strækningen (6. januar 2018).
De små vandløb kan genslynges for 200-300 kr pr. løbende meter vandløb. Så 1 m genslyngning koster ca. det samme som udlægning af ½ kubikmeter gydegrus.
Det må forventes at gydning i de lavvandede, stenrige strækninger med en masse helårlig grødevækst (vandranunkel) giver helt ideelle overlevelsesbetingelser for ynglen.

Jakob Larsen

Del siden