17-04-2018

Den perfekte laksepremiere i Storå

Premieren i Storå blev i år helt ideel. Selvom 10 fiskere kun havde fanget en enkelt opgangslaks under DTU-fiskeriet ugen før sæsonstart, var der alligevel pænt med laks på premieredagen.

25 opgangslaks måtte bide i græsset, hvilket var langt under sidste års fangst på 65 stk, men stadig langt flere end i Skjern Å, hvor der kun blev fanget en håndfuld blanklaks, resten var nedgængere. Skjern Å er generelt en senere fiskende å end Storå.

Også i år var der mange fiskere ved åen og trængsel på parkeringspladserne. Det tørre forår og den kolde vinter har uden tvivl forsinket lakseopgangen og hurra for det. Nu får vi i år et fiskeri, som bliver mindre hektisk end sidste år og en laksekvote, der forventeligt holder noget længere efterhånden som fiskepresset aftager.

Vi kan kun takke moder natur for de gunstige forhold i år.

Hvis vi fremover  ikke vil være afhængig af vejrets luner giver det rigtig god mening at flytte premieren frem, så man er nogenlunde sikker på at der ikke er mange laks i åen. Det vil give en rolig opstart med god plads ved åen.

Jakob Larsen

Del siden