01-11-2018

Er bæveren lovligt i Danmark 1?

Ida Auken har den 31. oktober 2018 stillet miljø- og Fødevareministeren et udvalgsspørgsmål, der går på lovligheden af bæverens tilstedeværelse i Danmark, da der pt. ikke er udarbejdet en bæverforvaltningsplan, som afløser for den plan der udløb i september 2015.
Det bliver spændende at se ministerens besvarelse på www.ft.dk

Jakob Larsen

Del siden