24-11-2018

Er bæveren lovligt i Danmark - 2?

Så har Miljøministeren svaret Ida Auken efter 3 ugers betænkningstid. Man kan ikke sige at ministeriet har gjort ret meget for at besvare spørgsmålet. Man får at vide, at der kommer en ny forvaltningsplan for bæver i 2019..ikke et ord om at det faktisk var en betingelse fra Naturklagenævnet i klagenævnsafgørelse af september 2005 at planen skulle være færdig fra Naturstyrelsen og godkendt af kommunerne allerede i september 2015. Så Ida Aukens spørgsmål er i sin substans ikke blevet besvaret. Hvad betyder det, at Naturstyrelsen ikke har overholdt et fundamentalt vilkår i bæverens dispensation til at være i Danmark?

Jakob Larsen

Del siden