14-02-2019

Lakseopgang Storå 2018

DTU Aqua har også i 2018 estimeret lakseopgangen i Storå. I forhold til opgørelsen i 2015 er opgangen i 2018 mindre og estimeret til ca. 4.100 stk. Estimatet virker sandsynligt og forholdene har også været gunstige ved fangst- genfangstfiskeriet med forholdsvis lav vandføring, så laksene ikke i stort omfang er trukket op i sideløb
.
Det er ikke meget overraskende, at bestanden er lidt vigende i forhold til 2015-2017, men der er også forhold, der de kommende år trækker i modsat retning igen. Siden 2015 er der etableret ca. 5.000 kvadratmeter gyde- og yngelopvækstområder i Holstebro Kommune og der er især i Idom Å og øvre Gryde Å skabt grundlag for en større smoltproduktion ved fjernelse af stemmeværket ved Idom Dambrug i 2016 samt genslyngning af øvre Gryde Å.
Dark Horse i de kommende år vil være hvordan bæveren breder sig og forvaltes og hvordan skarv forvaltes.

En ny national forvaltningsplan for laks udgives af Miljøstyrelsen i foråret 2019.

2019 sæsonen burde byde på et godt fiskeri på mellemlaks og også være året med de sidste mærkede smålaks, der stammer fra de sidste udsætninger af 20.000 1-års laks i Storå i 2017.
Det vil være meget uheldigt hvis der fremover i væsentligt omfang kommer opdrættede laks fra Skjern Å op i Storå, hvor vi gerne vil have den ægte vare med så stor genetisk tilpasning til Storåsystemet som muligt.

Den totale lystfiskerfangst (hjemtagne + genudsatte) udgjorde i 2018 1251 stk. og dermed ca. 30% af den estimerede bestand.

Frekvensen af vildlaks i undersøgelsen var ca. 60 % mens den tilsvarende opgørelse i lysfiskerfangsternes hjemtagne laks var omkring 75 %. Storå er uanset opgørelsesmetode det vandløb med den største andel af vildlaks.

Jakob Larsen

Del siden