27-12-2019

Få havørred - mange laks

Det går godt for laksebestanden i Storå, der ligger på et stabilt højt niveau. Det samme kan ikke siges om havørredbestanden, der halter noget bagefter.

Hvad er årsagen til denne forskel - havørreden har vel også glæde af alt den udlagte gydegrus og de fjernede spærringer?

Ja, det har havørreden, men det ser ud til at laksen nu også indtager de mindre bække, der før var forbeholdt havørrederne. Holstebro Kommune har over nogle år restaureret Pilkmose Bæk, der er et lille vandløb der løber gennem militært område og ud i Gryde Å ved Hestbjergvej. Selv i dette lille vandløb, er der nu gydende laks (jeg så en lille død hanlaks her den 27. december 2019).

Så havørreden er i konkurrence med laksen om gyde- og opvækstareal. Havørreden gyder normalt før laksen og der er derfor risiko for at havørrredens æg graves op, når laksen gyder efterfølgende.

Havørreden har også i havet sværere forhold. Havørreden bliver i forhold til laksen tæt på Storå og mange må formodes at gå tabt i højrisikoområdet Nissum Fjord (skarv og garnfiskeri), mens laksen kun har et kort ophold her på rejsen til og fra åen.

Skal havørredbestanden styrkes er der flere veje at gå:

  • hjembring flere laks så havørreden presses mindre på gyde- og opvækstområderne.
  • Restaurer flere af de helt små vandløb.
  • Reducer skarvbestanden ved regulering eller ved at tiltrække flere havørne.
  • Sæt mindstemålet på havørred op til 45 cm.
  • Fortsæt anbefaling af frivillig genudsætning.

Godt nytår

Jakob Larsen

Del siden