26-02-2020

Storå Ålaug - virkningsløse virkemidler


Ved Storå i Holstebro er dannet et nyt ålaug, der vil arbejde for at Storås vandføringsevne forbedres fra Holstebro til Vemb for at mindske oversvømmelser af huse i Holstebro. Der skal opgraves og slås grøde hele vejen, må man forstå.

Nogen må fortælle ålauget, at det ikke hjælper på vandføringsevnen i Holstebro, at forbedre vandføringsevnen ved Vemb, hvor Storå har et vandspejl, der ligger 7 meter lavere end i Holstebro.

Man kan lave sit eget eksperiment. Tag et stykke tagrende , hold det på skrå og hæld vand i foroven. Vandet vil danne en fin strøm ned gennem renden med samme vanddybde på hele strækningen.

Prøv så at blokere tagrenden forneden (ved Vemb) og hæld samme vandstrøm i igen øverst. Er der en påvirkning af vandspejl øverst (ved Holstebro)? Nej, vandet løber bare over kanten nederst (ved Vemb) og der er absolut ingen effekt ved Holstebro. Skulle der være en effekt skulle man byggen en 7 m høj dæmning på tværs af dalen ved Vemb...Så ville der blive en effekt ved Holstebro, såfremt det regnede længe nok til at magasinet var fyldt til randen...

Faktisk det redskab Holstebro Kommune foreslår ved at bygge en dæmning ved motorvejsbroen opstrøms Holstebro By - det virker. - Ålaugets forslag har ingen effekt, er til skade for åens laksebestand og andet dyreliv og iøvrigt i strid med naturbeskyttelsesloven.

Åen er blevet uddybet i Holstebro, vandløbet vedligeholdes her løbende og vandløbsregulativet er overholdt (se kommunens nyhed 24. feb. 2020). Ved renseanlægget er åen gjort ekstra bred og dyb, så man her kan opgrave sand efter behov. Det ålauget foreslår er med andre ord allerede foretaget i den udstrækning, det nytter for byen.

Der er også folk, der tror det betyder noget for vandstanden i Storå i Holstebro at slusen er lukket i Torsminde...Vandet stiger i fjorden og op i engene ved Vemb - det er det. Effekten i Holstebro et rundt 0.

Jakob Larsen

Del siden