04-04-2020

Storå-modellen = Fast track for en bestand af vildlaks i Storå


Her på falderebet før en ny laksesæson starter, kan der gøres en status for laksens genrejsning. DTU Aqua har gjort rede for "den danske model" (se link). I Storå har vi været først med at genrejse laksestammen og stoppe udsætningerne. I år skulle vi gerne se de første årgange af 100% ægte vilde storålaks, hvor ingen smålaks har klippet fedtfinne (udsatte).

At vi først kom i mål i Storå vurderer jeg har sin rod i nedenstående forhold og ligger ud over "den danske model", men udgør et særlig intensivt fast-track "Storå-modellen".

Dambrugene i Storåsystemet har generelt været medspillere i processen, så det har været muligt for kommunerne at få rent vand i vandløbene og etablere 100% effektive faunapassager. Disse 2 faktorer, har betydet, at laksene har kunne vandre langt op i tilløbsåerne, hvor der så samtidig er etableret massivt med gyde- og opvækstarealer. Bare i Storå indenfor Holstebro kommune er der siden 2007 etableret små 30.000 m2 gydearealer med gydegrus.

Samtidig har det været muligt for Holstebro kommune siden 2012 med frivillige lystfiskeres hjælp løbende at dokumentere vildlaksens genkomst i tilløbsåerne (Gryde Å, Vegen Å, Råsted Lilleå) og senest Idom Å og på den måde få stoppet udsætningerne af opdrættede udsætningslaks.

Det er en stor styrke, at lade vildlaksene klare gydningen selv. Det giver de bedste genetiske forudsætninger for en stærk laksestamme. Det er man pt. ene om - selvom der også i Skjern Å er en opgang af vilde gydelaks, der kunne berettige, at man også her lod naturen klare reproduktionen selv og bruge ressourcerne på 100% rent vand - 100% effektive faunapassager samt gode gyde- og opvækstområder uden okker og sandvandring.

Storåmodellens succes kan vi lokalt være stolte over - jeg er!

Jakob LarsenDel siden