22-04-2020

Laksepremieren 2020 - et rekordår i Storå

Laksepremieren 2020 slog alle rekorder. Hele 73 laks blev fanget heraf enkelte nedfaldslaks, men langt de fleste var flotte blanklaks med en snitvægt på ca 8 kg. Fangstrekorden blev ekstra god ved at hele 78 % af de fangede laks var vildlaks. Det kan efterhånden konstateres at initiativet med ophør af udsætninger efter april 2017 var den helt rigtige strategi.
Fremadrettet vil der stadig kunne fanges fedtfinneklippede laks, da der må forventes en ikke uvæsentlig fejlvandring hos de udsatte laks i Skjern Å og Varde Å.

Er vi i mål med fiskeriet som det er nu?

Nej, der er stadig plads til forbedringer .

Flyt laksepremieren til marts måned, så fiskeriet kommer stille og roligt i gang uden det ekstreme fisketryk, der opleves i dagene fra 16. april hvorefter fiskeriet og fangsterne dør ud. Så kan man samtidig lukke fiskeriet efter 30. september.

Tillad hjemtagelse af fedtfinneklippede laks i Storå, da de jo ikke ret meget længere kan være fra storå-stammen og dermed ikke bidragter med noget godt for den lokale bestand.
'
Fjern kvoten for laks under 75 cm. Det er jo rent utopi at fange 250 laks fra den lille kvote i Storå, da det normale er at ca 33% fanges. Det betyder så, at de hjemtagne laks totalt set ligger langt under DTU-målet på 15%. SVS bliver snydt ved de nuværende kvoter.

Der er stadig en uløst problematik omkring genudsætning af skadede laks. Det kan være dybt krogede laks, der ikke overlever genudsætning. Det er ikke værdigt. Vi må have et system som i Norge, hvor skadede laks kan afleveres til plejehjem og ikke indgår i kvoten.

Jakob Larsen

Del siden