13-11-2020

Nedgængerlaks uden betydning for laksebestanden


I den store lakseundersøgelse i Skjern Å er det blandt andet undersøgt om nedgængerlaks er af betydning for laksebestanden ved at undersøge i hvor høj grad nedgængerne vender tilbage som flergangsgydere.

Der blev mærket 199 nedgængerlaks. 55% af disse klarede turen ud i Vesterhavet. Hvor mange er så senere vendt tilbage? 11 stk - sølle 11 stk ud af 199 nedfaldslaks er registreret i danske laksevandløb efterfølgende og de fleste fejlvandret til Storå.
Konklusionen må være at de ca. 5 %, der gyder igen er på niveau med overlevelsen af udvandrende smolt og da antallet af nedgængere er langt mindre end antallet af udvandrende smolt er det helt betydningsløst. Når lakseundersøgelsen samtidig konkluderer, at en stor hunlaks ikke har en større gydesucces (antal afkom) end en lille, er heller ikke dette aspekt interessant.

Anders Koed DTU Aqua gav under laksekonferencen den 11. november 2020 udtryk for, at han fandt nedfaldslaksene af stor betydning og anbefalede at man derfor ikke skulle starte laksefiskeriet tidligere end 16. april som det er nu, da det ville gå ud over nedgængerne...

Jeg er målløs. At en forsker på DTU Aqua kan drage den konklusion at 5 % tilbagevandring af de OVERLEVENDE nedgængere er af betydning for laksebestanden er mildest talt overraskende.

Det er efter min mening af langt større betydning, at de laks på gydevandring, der rent faktisk allerede er i åen i stort omfang får mulighed for at gyde (her svarer 1 laks i åen i oktober jo til 20-25 overlevende nedgængere). Det giver derfor god mening at skåne laksene i åen ved at kappe de sidste 14 dage af sæsonen i oktober, at fiske langt mere skånsomt end det sker nu og samtidig starte fiskeriet langt tidligere, så klondikefiskeriet 16. april undgås.

Det giver mening. - og nedgængerne skal selvfølgelig skånsomt genudsættes uanset.

Jakob Larsen


Del siden