17-11-2020

Primus optimus - "det første - det bedste"

Så er laksesæsonen i Storå mere end en måned væk.

Hvordan gik det så?

Jo, fra myndigheder, forskere og lystfiskere fra nabovandløb rettes øjnene stift mod Storå disse år, for at se om det var den rigtige beslutning Naturstyrelsen og Holstebro kommune tog tilbage i 2016, hvor resultatet blev, at 2017 skulle være sidste år med lakseudsætninger.

2016 var et super lakseår i åen, hvor der var voldsomt mange laks. Hvad har 2016 årgangen betydet her i 2020?

laksesæsoner kører ofte i 4-5 års cyclus og de æg der havnede i gydebankerne i 2016 er klækket foråret 2017 (iøvrigt samtidig med udsætningen af de sidste 1-årslaks). I 2019 er laksene 2 år og stryger til havs som smolt. I år har vi så set dem tilbage i åen som smålaks. Aldrig før har der været så mange smålaks i fangsterne ca. dobbelt op i forhold til et normalår.

Alt tyder derfor på at vi får en stor opgang af mellemlaks i 2021.

Nu skulle vi så også være godt forbi det tidspunkt, hvor der var fedtfinneklippede i fangsterne. 

Det går da også den rigtige vej. I år har 83 % af de hjemtagne på lillekvoten været registreret som vildlaks, mens det gælder 74 % af de hjemtagne på storekvoten. Totalfangsten har været 1.336 stk og dermed knap 100 stk større end fangsten de sidste 2 år, selvom der i år var 26 lukkedage pga. høj temperatur.

Der er stadig indvandring af fejlvandrede udsatte laks fra de andre laksevandløb.

Laksekonferencen belyste, at det faktisk potentielt kunne være 80% af overspringerne fra Skjern Å, der trak op i Storå. Ikke et stort antal, men bemærkelsesværdigt. Det virker som om disse laks har en så ringe prægning på Skjern Å, at de ud fra bedste Primus optimus mønster vælger det første, det bedste vestjyske vandløb de møder på trækruten. Det er måske årsagen til, at Storå generelt leverer de største laks i Danmark. Dårlig homing og tilhørende stor fejlvandring er i udenlandske studier knyttet til opdrætslaks.

Jakob Larsen

Del siden