04-12-2020

Link


Miljøstyrelsen har i november 2020 offentliggjort ny forvaltningsplan for bæver. Planen skulle have ligget klar senest i september 2015 efter Naturklagenævnets afgørelse i 2005 og skulle også have være endeligt godkendt af kommunerne. - Ingen af delene er sket.

Har planene konsekvenser for vandrefiskene laks og havørred?

Ja, det kommer an på om bæveren bygger dæmninger på tværs af vandløbene eller klarer sig uden dæmninger som ofte ses i de større vandløb.
Bæverens dæmninger er ikke passable for laksefisk og der er dermed ikke adgang til gydeområderne øverst i vandløbene.
I Gryde Å er der i efteråret 2020 mindst 6 spærrende dæmninger i hovedløbet og 4 i sideløb, der spærrer lakse- og havørredopgangen til ca 10 km vandløb og medfører sandaflejring på lange strækninger opstrøms dæmningerne. Det bliver kun værre fremover.

Biolog og hædersmand Bent Lauge Madsen er bekymret, jeg er bekymret. - Hvad siger DSF?
Man skulle tro Danmarks Sportsfiskerforbund var bekymret over situationen, men går man ind på Sportsfiskeren.dk er der totalt tavshed om situationen, ingen nyheder om emnet ...intet...
Man kan sagtens få den tanke, at der er lavet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om ikke at blande sig i hinandens prioriteter, men er det ikke opgaven for DSF at beskytte laksefiskene, så de kan klare sig uden støtteudsætninger?

I Storåsystemet er 2/3 af vandsystemet spærret af vandkraftværk med tilhørende vandkraftsø og laks og havørred er helt afhængige af gode passageforhold i Råsted Lilleå, Idom Å, Gryde Å og Vegen Å. Nu er bæveren efter salamimetoden begyndt at afskære gydeområderne og det har indtil nu ramt øvre Idom Å, Øvre Gryde Å, Hestbjerg Bæk og Kærgård Bæk.

Først fjernede vi alle dambrugsspærringerne for mange millioner kroner nu erstattes disse af nye spærringer længere opstrøms - Hvor stopper det? Sker der først noget nå laksen i større stil indfinder sig ved Skjern Å eller Gudenå?

Bæveren skal have sin plads, men ikke i vores bedste vandløb her er nettoskadevirkningerne betydelige og naturgevinsterne til at overse.

Jakob Larsen

Del siden