30-12-2020

Godt Nytår

Godt nytår her fra sofaen. Juleferien er brugt med at skrive klage over bæverforvaltningsplan og besøge de lokale vandløb, for at se om der skulle være gydeaktivitet. Lad det være sagt med det samme. Det har været lidt tyndt med de stor laks på gydebankerne..måske er det hele forsinket pga. høj temperatur...eller måske er det bare ikke i år - men næste år.

 I både Pilkmose Bæk og Felding Bæk ser det ud til at der har været fin havørredgydning.

Den øverste del af Gryde Å ved Skjernvej har skuffet og kun fisk op til 1,5 kg er observeret her hvor det normalt vrimler med gode fisk i juleferien. Bæverdæmninger har en stor del af skylden. Det ser ud til at laksen møder større og større udfordringer.

I 2020 startede året med kæmpe nedbørsmængder, der gav anledning til en vandføringshændelse i Storå, der normalt kun ses hvert 30´te år. De store vandmængder gav anledning til en meget stor sandtransport fra dræn og errosion af brinker, der har været hård ved æggenes overlevelse i gydebankerne og som stadig dækker gruset mange steder.

Det ser ud til at der er et lille antal skarv ved vandløbene i øjeblikket, men til gengæld er der fiskehejre overalt på de lave stryg. 

I december havde jeg en stor oplevelse i Gryde Å, hvor jeg på 15 m afstand kunne følge en hel odderfamilie 3 stk dykke og fiske i åen.

God nytår og knæk og bræk i 2021

Jakob

Del siden