24-03-2021

Bævergate, dumheder og ulovligheder


Ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen har involveret sig kraftigt i hele bæversagen - fra bæveren blev udsat og til nu hvor der ligger en påklaget forvaltningsplan for bæver.
Som det fremgår af Bents artikel i www.Gylle.dk har Miljøministeriet i hele sagsforløbet indtaget en "vi alene vide attitude" og på intet tidspunkt er vandløbenes fagfolk blevet inddraget.
Hele bæverforvaltningsplanen er et partsindlæg til forsvar for bæveren og de dyrt genoprettede danske vandløb ofres i processen.
I vores område er det primært Gryde Å og Idom Å, der er ramt af en række spærringer. I Idom Å er der bruget mere end 8 mio. kr på at nedlægge 2 dambrug og skabe fri faunapassage ved Ormstrup Fiskeri (1985) og Idom Dambrug (2016). Nu blokkerer bæveren vandløbet bid for bid. Pt. er der minimum 3 bæverdæmninger i Idom Å.

Som Bent indleder:

" Problemerne med bæveren i vestjyske vandløb er selvskabte. ”Vi alene vide”-ministeriet kunne fra starten have høstet fra vores rige vidensbank om vandløb. Var det sket, havde vi måske kunnet redde de milliondyre vandløb. Måske havde nogen foreslået, at der skal være vandløb for bævere og vandløb for den atlantiske laks og andre af det naturligt strømmende vands indbyggere, som vi har ofret så mange penge og kræfter for at sikre? Men sådan gik det ikke"

Det er stadig muligt at få skuden på ret køl, men det haster og det kræver at Miljøstyrelsen indtager en mere dialogbaseret tilgang hvor der også fokuseres på vandløbets biodiversitet. At bæveren er en sand åbenbaring for biodiversiteten bredt, mangler vi stadig at se.
----------
Efterskrift: 25 marts 2021 om formiddagen har ukendte gerningsmænd fjernet dæmningerne i Idom Å 100% og det er både dumt og ulovligt. Dumt fordi det sender en flodbølge af sand og mudder ned over gydebanker, hvor æg stadig ligger gemt. Ulovligt fordi det kun er sekunddærdæmninger - dem opstrøms bæverboet der må fjernes af lodsejer og myndighed.

Jakob Larsen

Del siden