28-03-2021

Bæveren i Danmark - en trussel mod biodiversiteten i gode vandløb


Bæver i Danmark - Her kan du læse Bent Lauge Madsens forsvarsskrift for de danske vandløb. Debatoplæg marts 2021.
Det fremgår, at Miljøministeriet ikke har involveret sagkyndige på vandløbsområdet og ej heller fulgt internationale regler for udsætning af fauna.
I øvrigt at bæveren neutraliserer vandløbenes naturlige dynamik, skaber kilometerlange sedimentationszoner foran dæmningerne med sanddyner, der er en tikkende bombe for vandløbet nedstrøms, når dæmningen med tiden kollapser.
I øvrigt, at der ikke ligger danske undersøgelser til grund for bæverforvaltningsplanerne, der viser at biodiversiteten overordnet set rent faktisk forbedres af bæveren.
Vandrefisk og rundmunde kan ikke komme op til gydeområder og ungfisk af samme kan ikke komme retur til havet - følsomme vandløbsinsekter trives ikke i sedimentationszoner med damkarakter...der er nok af problemer.

Bæveren er et fantastisk dyr - en økologisk entreprenør - som laks og havørred, men i de danske vandløb passer den bedst ind hvor vandløbene har ringe fysiske forhold eller er tilstrækkeligt vandførende, så bæveren ikke bygger dæmninger.

Jakob Larsen

Del siden