10-06-2021

Status lakseopgangen i Storå 2021

Så synger kvoten for de store laks over 75 cm på sidste vers, nu hvor der er under 10 stk. tilbage her den 10. juni 2021. I 2020 var kvoten væk allerede den 12. maj.

Hvad betyder det?

Det betyder at der er færre store laks at fange i 2021 end i 2020, men kvoten og fiskemetoderne er uændrede. Fiskepresset er ikke blevet mindre tværtimod.

En anden lære er at antallet af opdrættede fedtfinneklippede laks fejlvandret fra Skjern Å og de andre jyske laksevandløb til Storå er ret begrænset, hvilket er meget positivt.

Fangsten i Skjern Å og Storå følges pænt ad, men det må være nærliggende at formode at fiskepresset i Storå er forøget nu, da der indtil den 16. juni er lukket for anden halvdel af kvoten i Skjern Å.

Er det en fornuftig praksis i Storå?

Nej, det er tvivlsomt, der er risiko for, at når vi når gydeperioden i december er der igen for få gydelaks, som vi så december 2020, selvom der stadig kan komme en del mellemlaks op i åen, som der burde være mange af i år.

Det er et sårbart system, at man ved Storå forvalter uden at evaluere på forholdene som de opleves og uden at træffe bæredygtige valg, som man har gjort i Skjern Å, hvor man både øger overlevelsen af genudsatte laks ved mere skånsomme fiskemetoder og ved en todelt laksekvote, der beskytter flere af de store laks.

I 2019 var der også fiskeri og hjemtagelse af de store frem til 10 juni, så vi kan håbe på at totalopgangen trods alt bliver sammenlignelig.

Jakob Larsen

Del siden