03-04-2022

Bæverdæmninger mindsker laksebestand i Storå


Holstebro kommune har i august 2021 undersøgt hvilken indflydelse bæverdæmninger har på bestanden af laks og ørred i Idom Å og Gryde Å med tilløb.
Konklusionen på undersøgelsen var at bæverdæmninger i 20/21 spærrede for 50 % af Idom Å og 30-40 % af Gryde Å med en tilsvarende effekt på laksebestanden i de 2 vandløb.
Der var 0 stk. af årets lakseyngel i august 2021 på de befiskede vandløbsstationer opstrøms bæverdæmninger.

Læs rapporten via link.

Bæverdæmninger er en af flere årsager til at laksebestanden i Storå er i tilbagegang.

Jakob Larsen

Del siden