03-04-2022

Analyse af data for lystfiskerfangster ved Storå og Skjern Å

Holstebro Kommunes Natur, Miljø og Klimaudvalg har den 29. marts 2022 drøftet udfordringer for storålaksen og mulige årsager til tilbagegangen i bestanden - samt hvordan udviklingen kan vendes igen.
Til udvalgsmødet blev fremlagt en analyse af tilgængelige fangstdata på såvel www.svstoraa.dk samt hjemmeside ved Skjern Å.
De forskellige fiskeregler og kvoteopdelinger giver markante forskelle i fangstdata de 2 vandløb imellem bla. at flere af de store laks skånes i Skjern Å ligesom langt færre laks fanges på orm i Skjern Å.

Bilag til udvalgssag vedlagt (link øverst) og resten kan findes på www.holstebro.dk under "Byråd og Udvalg".

Jakob Larsen

Del siden