20-04-2022

Noget om laksekvoter...

Så er laksesæsonen ved Storå godt igang og det med rigtig gode fangster af store laks. Vilde storålaks næsten alle og et resultat af gydningen fra de store årgange i 2016-2017.

Både Skjern Å og Storå fik tildelt en laksekvote på 175 store laks over 73 cm. I Skjern Å har man valgt at opdele denne kvote i 2 halvdele, så den ene halvdel gemmes til efter 16. juni for at skåne flere af de allerstørste laks, der har været 3 år i havet inden de kommer op i åen.

I Skjern Å har der været godt gang i fangsterne allerede fra sæsonstart og allerede efter 3 dage, er der sat stop for hjemtagelsen frem til 16. juni, da halvdelen af laksekvoten nu er væk.

Hvilke konsekvenser har det?

Ja, det har den konsekvens, at fangsterne fra den ene dag til den anden falder til næsten 0 i Skjern Å. I den kommende tid vil man nok se, at mange Skjern Å-fiskere flytter fiskeriet nordpå til Storå, hvor kvoten er åben og dermed øges udtaget af de store laks her mere end det ellers ville være sket.

Så der hvor der er flest store laks nedsættes fisketrykket - og der hvor der er færrest sættes ekstra turbo på hjemtagelsen. - Hvor klog en fiskeriforvaltning er det?

Det kan undre at den samlede laksekvote ikke fra starten har været større i Skjern Å end i Storå, da der ikke er meget, der tyder på at opgangen er på samme niveau i Storå. Det kan også undre, at DTU Aqua ikke har skåret igennem og forudset denne skævvridning og hjulpet storålaksen, hvor der jo som bekendt siden 2017 ikke udsættes opdrættet lakseyngel. Det havde været enkelt i kvotetildelingen fra Fiskeristyrelsen, at beslutte at man også ved Storå skulle have 2-delt storlaksekvote, så en del blev gemt til efter 15. juni, hvor der er flere laks fra 73-85 cm i åen. Fiskeristyrelsen rider dog ikke samme dag som man sadler, hvor noget så simpelt som efter anbefaling at ændre krav om cirkelkrog til brug af J-krog i ormefiskeriet har taget årevis...

Alt andet lige vil man nu igen stå med en gydesæson i vinteren 2022/2023 med forholdsvis færre af de helt store laks på gydebankerne - præcis som i de sidste 2 sæsoner. Det vil med god sandsynlighed have negativ effekt på opgangen i årene 2024-2026, hvor premierefangsterne af vildlaks nok ikke kommer til at ligge på 40+. Jeg kan tage fejl - vi får se...

Jakob Larsen

Del siden